Minimum, maximum, počet, průměr, suma, medián – nové agregační akce Xemelu

Xemel - agregační akce: Minimum, Maximum, Počet, Průmer, Suma a další
Michaela Pavelková

Xemel v rámci práce s daty neustále rozšiřuje své možnosti. Nyní jsme do Xemelu přidali šest nových akcí pro práci s číselnými agregovanými daty napříč elementy. Jde o akce Minimum, Maximum, Počet, Průměr, Suma, Medián. Díky nim můžete například zjistit minimální cenu variant na úrovni produktu (itemu), spočítat počet variant na úrovni produktu (itemu) nebo sečíst skladové zásoby z několika feedů. Jde o pokročilé akce, které většina nástrojů na evropském trhu neumí.

Vše o nových agregačních akcích
Minimum

Pomocí akce Minimum Xemel identifikuje nejmenší hodnotu v elementu s opakovaným výskytem na úrovni produktu (itemu) a zapíše jej do nově vytvořeného elementu.

Ukažme si na příkladě. Feed má v rámci produktu (itemu) více variant a vy potřebujete zjistit nejnižší cenu mezi všemi variantami a zapsat ji do nového elementu. Váš feed vypadá takto:

<ITEM_TAG>
            <ITEM_ID>1</ITEM_ID>
            <ITEM_NAME>Tričko s potiskem</ITEM_NAME>
            <VARIANTS>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.1</ID>
                                   <PRICE>120</PRICE>
                        </VARIANT>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.2</ID>
                                   <PRICE>150</PRICE>
                        </VARIANT>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.1</ID>
                                   <PRICE>130</PRICE>
                        </VARIANT>
            </VARIANTS>
</ITEM_TAG>

Změnu v Xemelu vytvoříme pomocí jednoduchého pravidla. Ve formuláři pravidla si nejprve v Podmínce pravidla vyfiltrujte, pro které produkty chcete změnu nastavit, nebo zaškrtněte možnost Všechny produkty pro nastavení změny na vše ve feedu.

Xemel - podmínka pravidla

Nastavte Akci pravidla Minimum. Hledáte minimální hodnotu v elementu PRICE, proto do pole Hledat v elementu napište PRICE. Do pole Zapsat do elementu pak zadejte název elementu, který má Xemel vytvořit a do něhož má zapsat nejnižší cenu nalezenou mezi všemi variantami.

Xemel - akce pravidla 1

Uložte pravidlo. Po aktualizaci feedu se v Xemelu vytvoří nový element na první úrovni s názvem MIN_PRICE. Ve výstupním feedu z Xemelu to vypadá takto:

<ITEM_TAG>
            <ITEM_ID>1</ITEM_ID>
            <ITEM_NAME>Tričko s potiskem</ITEM_NAME>
            <MIN_PRICE>120</MIN_PRICE>
            <VARIANTS>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.1</ID>
                                   <PRICE>120</PRICE>
                        </VARIANT>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.2</ID>
                                   <PRICE>150</PRICE>
                        </VARIANT>
                        <VARIANT>
                                   <ID>1.1</ID>
                                   <PRICE>130</PRICE>
                        </VARIANT>
            </VARIANTS>
</ITEM_TAG>

Funkci Minimum lze použít i pro další elementy, které obsahují číselnou hodnotu.

Maximum

Akce Maximum funguje stejně jako Minimum (popsáno výše). Pomocí této akce Xemel identifikuje největší hodnotu ve vybraném elementu na úrovni produktu (itemu) a zapíše ji do nově vzniklého elementu.

Akci Maximum využijete například při vytažení největší ceny ze všech variant daného produktu. V našem příkladu by tak vznikl nový element MAX_PRICE s hodnotou 150.

Počet

Agregační akce Počet spočítá výskyt hledaných elementů na úrovni produktu (itemu) a zapíše ho do nově vytvořeného elementu. Akci využijete například pro zjištění celkového počtu variant u daného produktu.

V rámci příkladu výše pak můžete do pole Hledat v elementu zadat elementy:

  • VARIANT
  • ID (možné zapsat také pomocí syntaxe pro zanořené elementy VARIANT | ID)
  • PRICE (možné zapsat také pomocí syntaxe pro zanořené elementy VARIANT | PRICE)

Ve všech případech by Xemel vytvořil nový element COUNT_VARIANT s hodnotou 3, jelikož se elementy VARIANT, ID i PRICE u produktu vyskytují třikrát.

Průměr

Akce Průměr vypočítá průměrnou hodnotu z dat obsažených ve vybraném elementu na úrovni produktu (itemu).

V našem příkladu by z hodnot elementů PRICE vznikl nový element AVG_PRICE s hodnotou 133,3333333 (průměr hodnot 120, 150, 130).

Xemel - akce pravidla 2

Pokud potřebujete výslednou hodnotu 133,3333333 zaokrouhlit na celá čísla, můžete to udělat vytvořením dalšího pravidla s akcí Vypočítat a přepsat a rovnicí round({AVG_PRICE}).

Xemel - akce pravidla 3

Více o tom, jak se s akcí Vypočítat a přepsat pracuje, naleznete v manuálu zde >>.

Suma

Akce Suma sečte všechny hodnoty obsažené ve vybraném elementu na úrovni produktu (itemu).

Tuto akci využijete například pokud máte produkt (item) ve více skladech dodavatelů a potřebujete zjistit celkové množství kusů na skladě. Dodavatelské feedy v Xemelu sloučíte do jednoho, data přizpůsobíte do jednotné struktury, pomocí akce Suma sečtete skladové zásoby jednotlivých dodavatelů, a tak vytvoříte nový element s celkovým počtem produktů na skladech.

V našem příkladu by součtem hodnot elementů PRICE (hodnoty jsou 120, 150, 130) vznikl nový element SUM_PRICE s hodnotou 400.

Medián

Pomocí akce Medián Xemel najde prostřední hodnotu ze všech dat vybraného elementu a zapíše jej do nového elementu na úrovni produktu (itemu).

V našem příkladu by pak vznikl nový element MEDIAN_PRICE s hodnotou 130.

Všechny nové akce využijete při práci s různými typy feedů, ale především při práci s dodavatelskými feedy. V případě několika dodavatelů je často nejlepším řešením všechny dodavatelské feedy spojit do jednoho feedu připraveného podle potřeb a požadavků konkrétního e-shopového řešení. Díky novým agregačním akcím pak jde z dat všech dodavatelů zjistit skladové zásoby, vybrat s jakou cenou, variantou či dalšími informacemi v e-shopu pracovat.

Pokud vás zajímá více o napojení e-shopu na dodavatele, jako třeba jak napojení na dodavatele funguje a cena za napojení, vše se dozvíte na stránce zde >>.Je vám v rámci akcí něco nejasné? Máte zájem o napojení na dodavatele nebo vás jen zajímá, jaké další využití má Xemel? Napište nám na info@xemel.cz nebo volejte na +420 800 77 99 77 (Po-Pá, 8-16 h).
Xemel XML Feed

Newsletter

KONTAKT

+420 800 77 99 77
PO – PÁ: 8:00 – 16:00

info@trayto.com

ADRESA

trayto a.s.
Janáčkova 3277/22a
702 00 Ostrava
Ukázat na mapě