Jak jsme e-shopu GREJT.sk ušetřili 739 000 Kč pomocí AI generovaných produktových popisů

GREJT: AI GENEROVANÉ PRODUKTOVÉ POPISY
Šárka Dzidová

Slovenský e-shop GREJT stál na začátku naší spolupráce před problémem, který byl zdánlivě neřešitelný a potýká se s ním nejeden e-shopař. Problém spočíval v nekonečném kolečku práce a ručního vytváření produktových popisů u dynamicky se měnícího sortimentu. Brigádníci měli práce nad hlavu, často přišla vniveč a nikdy nebylo hotovo. Naštěstí se e-shopařům spolu s rozvojem umělé inteligence otevírají úplně nové možnosti automatizace práce. My jsme v Xemelu nelenili a vytvořili jsme na bázi umělé inteligence šikovný nástroj, pro který je tvorba kvalitních a originálních produktových textů doslova hračka. Čtěte příběh GREJTu o jeho cestě za úsporou 739 000 korun a 7 333 hodin manuální práce.

Problém klienta

E-shop GREJT se potýkal s vysokou časovou a finanční náročností v rámci vytváření produktových popisů. Sortiment e-shopu se rychle rozšiřuje a produkty v nabídce se často obměňují za novější modely.

“Kým sme vyplnili popisy k 20 produktom, prvých 5 už bolo vypredaných a nahradených novými modelmi, ku ktorým bolo treba napísať znovu nové popisy.” popisuje Michaela Danišová, manažerka e-shopu.

Před začátkem naší spolupráce měli v e-shopu na starost vytváření produktových textů dva brigádníci. Napsat jeden popis jim v průměru zabralo 20 minut (zjištění potřebných informací + sepsání textu). Oba brigádníci dohromady zvládli za jednu hodinu vytvořit produktový popis pro 6 produktů.

“Vzhľadom na to, že sme začínali s veľkosťou portfólia približne 22 000 produktov, tempom 6 popisov/hodina by nám trvalo naplniť portfólio približne za 7 333 hodín. No a samozrejme, aj keby sme zamestnali toľko pracovnej sily, aby sme toto množstvo stihli naplniť za 1 mesiac, čo by predstavovalo zamestnať 42 ľudí na 8 hodín dennej práce, za ten mesiac už je 1/3 portfólia vymenená za novšie modely, alebo vypredané produkty nahradené úplne inými produktami.” popisuje problém Michaela Danišová.

Představení e-shopu

GREJT je slovenský e-shop specializující se na spotřební elektroniku. Pyšní se širokým sortimentem nejnovějších elektronických zařízení, od chytrých telefonů a notebooků přes audio techniku po smart domácnost.

E-shop GREJT je našim dlouholetým Xemel klientem. Kromě AI generovaných produktových popisů jsme pro něj v minulosti realizovali také napojení e-shopu na dodavatele. Dále e-shop v Xemelu řídí a optimalizuje feedy třeba pro Kaufland marketplace a Amazon.

Identifikace potřeb a stanovení cílů

Spolupráci jsme začali vygenerováním ukázky produktových popisů zdarma, na základě které jsme si ověřili, že naše produktové popisy GREJT zaujaly a mají zájem pobavit se o možné spolupráci. Poté jsme se bavili o konkrétních představách a požadavcích na popisy, fungování e-shopu a možnostech, jak do něj dostat popisy, a to ideálně automatizovaným způsobem. Z prvních diskuzí vzešlo několik cílů:

Cíl 1) Úspora času a peněz – ideálně pomocí plné automatizace

Před začátkem spolupráce produktové popisy ručně vytvářeli brigádníci e-shopu. Práce byla zdlouhavá, finančně náročná a celý proces byl neefektivní. Konec byl navíc stále v nedohlednu, protože se nedařilo naplnit popisy celý e-shop (na začátku spolupráce cca 22 000 produktů). Produkty v nabídce e-shopu se navíc mění, takže přibývaly nové a nové produkty.

Cíl 2) Popisy generovat postupně a průběžně je dogenerovávat pro nové produkty

Vzhledem k budgetu, bylo přáním e-shopu generovat produktové texty postupně – každý měsíc pro část sortimentu (cca 3 000 produktů / měsíčně). E-shop měl představu o tom, pro které produkty bude potřebovat generovat popisy přednostně a které jsou méně prioritní a budou se generovat v poslední fázi.

Cíl 3) Generované popisy jsou kvalitní u všech produktů na e-shopu

E-shop u řady produktů popisy vůbec neměl a u těch produktů, u kterých popisy existovaly, nebyly dostatečně kvalitní. Cílem bylo vygenerovat nové a kvalitní popisy pro celý e-shop.

Chtěli jsme tedy maximálně automatizovat vytváření popisů pro stávající i nové produkty a zlepšit kvalitu samotných popisů.

Navržené řešení a implementace

Požadavkům e-shopu na naší straně nebyl problém vyhovět. Postupovali jsme v následujících krocích:

1) Vyladění promptu pro nové popisy

Nejprve bylo potřeba vyladit PROMPT (příkaz) pro generování popisů na míru tak, aby výsledné popisy odpovídaly konkrétním potřebám e-shopu GREJT. Připravili jsme 6 variant promptů, na základě kterých jsme vytvořili 6 sad ukázkových popisů. Ty následně klient kvalitativně ohodnotil podle toho, které nejvíce odpovídaly jeho představě. Takto jsme se dopracovali k ideálním popisům pro jeho e-shop.

Do PROMPTU jsme mimo jiné zapracovali klíčová slova, nadefinovaná pro jednotlivé produktové kategorie e-shopu. Klíčová slova pro kategorie (ukázka) dodala digitální agentura Effectix, která s e-shopem také dlouhodobě spolupracuje. Klíčová slova jsou vypracovaná formou produktových parametrů (značka, barva, funkce,…), jejichž hodnoty má e-shop ve svém XML feedu. Na tyto vydefinované klíčovky je při generování popisů kladen zvláštní důraz a obsahuje je každý vygenerovaný produktový popis.

Komunikační styl výsledných popisů by se dal popsat jako uživatelsky přívětivý, popisující funkce, marketingový s ohledem na SEO (zapracování požadovaných klíčových parametrů).

Délka popisu byla stanovena na cca 1 000 znaků.

Jak původně vypadal popis u jednoho z produktů a v jaké podobě jsme klientovi dodali nový produktový popis, můžete vidět v následující ukázce.

AI produktové popisy
Ukázka AI generovaného produktového popisu od Xemelu
2) Zdroje dat pro generování popisů

Aby byly popisy co nejkvalitnější, potřebujeme umělé inteligenci dodat produktové informace, se kterými může pracovat. Zamezíme tím tomu, aby si umělá inteligence informace v produktovém popisku “vymýšlela” a zajistíme tím, aby pracovala s fakty. Pro vygenerování popisů je tedy potřeba nějaký zdroj s produktovými daty. Čím více informací umělá inteligence dostane, tím lépe. V Xemelu umíme zpracovat libovolné množství zdrojů dat. Mohou být ve formátech XML, CSV nebo v podobě Goggle Sheet tabulky.

V případě e-shopu GREJT jsme pracovali se dvěma zdroji produktových dat. Šlo o jeden produktový feed a již zmíněnou tabulku s klíčovými slovy.  

Produktový feed klienta byl ve formátu XML, v jejich vlastní struktuře (custom formát feedu, který e-shop importuje do svého e-shopové řešení SmartBase. Tento custom formát feedu byl v minulosti vytvořen v Xemelu a obsahuje produktová data všech dodavatelů). Konkrétní informace z feedu, které jsme použili pro generování produktových textů pro GREJT.sk (zdroj: XML feed):

  • Název produkt
  • Kategorie produktu
  • Značka produktu
  • Parametry

Produkty ve feedu GREJT obsahují parametricky zpracované vlastnosti produktů, což je pro strojové generování popisů ideální.

Ukázka parametrů ve feedu
Ukázka parametrů ve feedu

Dalším zdrojem byla tabulka s klíčovými slovy, která definuje klíčové parametry v jednotlivých kategoriích, které popis musí obsahovat.

3) Realizace automatizace

E-shop GREJT si přál automatizované řešení bez manuální práce. Cílem tedy bylo  importovat výsledné popisy automaticky rovnou do e-shopu. Dále bylo podmínkou generovat produktové popisy postupně, po částech, a začít nejdůležitějšími kategoriemi, které si e-shop předem vydefinoval.

Nové popisy proto generujeme rovnou do XML feedu a import do e-shopového řešení pak probíhá bez jakékoli manuální práce.

 

ai generované popisky - Ukázka parametrů ve feedu

 

Vzhledem k požadavku na průběžné doplňování produktových popisů a prioritizaci vybraných kategorií produktů, se spouští generování dle potřeby (typicky až 5x měsíčně).

Takto generujeme dohromady cca 3 000 produktů měsíčně – to e-shopu přináší možnost rozložení nákladů na tvorbu nových popisů do několika měsíců.

Výsledky

grejt obraz“Jako tým GREJT můžeme s klidným svědomím říci, že generátor popisů je jednou z našich nejoblíbenějších vychytávek v rámci e-shopu. Nástroj byl přizpůsoben přímo našim potřebám a představám o jednotlivých popisech. Máme možnost je prodlužovat, zkracovat, přidávat nástroji další podmínky a popisy tak vylepšovat nebo přizpůsobit styl komunikace tak, aby odpovídal stylu, který běžně používáme při komunikaci s našimi zákazníky. Popisy jsou technicky správné, poutavé a upřímně řečeno, nikdo z nás by je nenapsal lépe. Tento generátor je nástroj, který budeme chtít jednoznačně dále rozvíjet a zjistit, čeho dalšího lze ve spolupráci s Xemel týmem dosáhnout.”

Radovan Cifra, CEO GREJT

Cíl 1) Úspora času a peněz –  ideálně pomocí plné automatizace

Celý proces generování popisů se podařilo v krátkém čase zautomatizovat a zrealizovat od A do Z. Sám e-shop se o nic nestará, hotové produktové popisy se importují rovnou do jeho e-shopu.

Byla odbourána lidská manuální práce v e-shopu, což v konečném důsledku vede k úspoře neuvěřitelných 7 333 hodin práce brigádníků (22 000 produktů, přičemž brigádník zvládl 3 popisy za hodinu). E-shop tuto úsporu vyčíslil na celkovou částku 739 000 Kč. Tato částka zahrnuje mzdu brigádníků a dohled jejich supervizora a je již očištěna o náklady na automatické popisy.

AI produktové popisy

“Ušetrili sme aj množstvo peňazí, ktoré by putovalo na výberové konanie a samotné mzdy či benefity pre nové posily. Samozrejmosťou sú aj ušetrené budúce náklady, vzhľadom na priemernú fluktuáciu brigádnikov v tomto odvetví, a teda opakovanú potrebu finančných prostriedkov a na výberové konania, zaúčania a podobne.” popisuje Michaela Danišová, manažerka e-shopu.

Cíl 2) Popisy generovat postupně a průběžně je dogenerovávat pro nové produkty

Dodrželi jsme zadání klienta a produktové popisy generujeme v objemu, který požaduje. Popisy se generují podle prioritizace na úrovni kategorií. Je ošetřena kontrola existence popisu u nových produktů a jeho případné dogenerování.

“Vďaka umelej inteligencii dokážeme udržať krok s rýchlosťou rastu portfólia, rovnako ako s jeho zmenami. Vieme v podstate okamžite reagovať na prírastok nových produktov a vygenerovať im popisy za krátky čas. Za predpokladu brigádnickej práce nie je jednoduché udržať konzistentnosť počtu vytvorených popisov za určitý čas, nakoľko ľudský faktor v sebe skrýva množstvo premenných. Toto riešenie nám však zabezpečilo mesačnú „dávku“ zvoleného počtu popisov, vďaka čomu sme si vedeli efektívne naplánovať naplnenie portfólia vzhľadom na mesačný rozpočet.” vysvětluje Michaela Danišová.

Cíl 3) Generované popisy jsou kvalitní a u všech produktů na e-shopu

Popisy splňují požadavky e-shopu co se týče originality, kvality a zapracování parametrů. Výsledné popisy jsou přívětivé pro uživatele i roboty. Co o kvalitě popisů říká Michaela Danišová?

“AI riešenie nám okrem iného pomohlo zjednotiť kvalitu a štýl popisov, čo by za predpokladu brigádnickej práce nebolo možné dosiahnuť, nakoľko každý má iný štýl vyjadrovania rovnako ako aj iné znalosti.”

Ultimátního cíle – popisy jsou u všech produktů –  bude dle přání klienta dosaženo po 7 měsících od začátku spolupráce (generování 3 000 produktů měsíčně pro celkem 22 000 produktů). Co bude dál? Sortiment v e-shopu se mění, GREJT má ale automatizované řešení hotové. Může nám kdykoliv napsat “POTŘEBUJI POPISY”, nebo rovnou domluvit frekvenci pravidelného dogenerování pro nové produkty. 🙂

Závěr

Zajímá vás, jak dlouho obecně trvá délka realizace zakázky a na kolik spolupráce s námi vyjde?

Rychlost realizace závisí především na konkrétním klientovi a na tom, zda má k dispozici zdroj/e dat ke generování popisů nebo se čeká na jejich vytvoření. Na naší straně probíhá realizace řešení pro generování popisů pro celý e-shop klidně v horizontu několika pracovních dnů.

Cena za produktové popisy se stanovuje individuálně a odvíjí se od jeho délky, případně dalších speciálních požadavků na zapracování. Pohybuje se obvykle v rozmezí 3-6 Kč za jeden popis (6 Kč pro přibližně 700 znaků).

Kromě automatického nahrávání vygenerovanych popisů prostřednictvím feedu rovnou do e-shopu, je možné také vygenerování popisů do statického souboru – CSV tabulky (Excel).

>> ZJISTIT VÍCE O AI GENERÁTORU POPISŮ <<
Zaujaly vás naše produktové popisy? Chtěli byste vidět, jak mohou popisy generované za využití umělé inteligence vypadat u vašeho e-shopu? Není nic jednoduššího, než vyplnit poptávkový formulář. Nezávazně vám vygenerujeme bezplatnou ukázku popisů.
Případové studie Xemel

Newsletter

KONTAKT

+420 800 77 99 77
PO – PÁ: 8:00 – 16:00

info@trayto.com

ADRESA

trayto a.s.
Janáčkova 3277/22a
702 00 Ostrava
Ukázat na mapě