Jak jsme v Xemelu vyřešili problémy s produktovými popisy pro e-shop Popron 

Popron: případová studie
Šárka Dzidová

S převzetím 95 % produktových popisů od dodavatelů začaly na e-shopu Popron narůstat problémy spojené s nízkou kvalitou a krátkou délkou popisů. Tyto potíže se dále projevovaly i v prezentaci obsahu, který byl výrazně duplicitní s obsahem konkurenčních e-shopů. Jak jsme si se zapeklitým problémem poradili v Xemelu? Zapojili jsme do řešení problému umělou inteligenci, produktová data a naše odborné know-how. Čtěte, jakých výsledků jsme dosáhli.

Problém klienta

E-shop Popron má v nabídce přibližně 50 tisíc produktů. Produktové popisy u 95 % z nich přejímá od svých dodavatelů. To však e-shopu přináší potíže, zejména v podobě nedostatečné kvality a délky popisů. E-shop se také potýká s problémem duplicitních textů, kdy stejné popisy od těchto dodavatelů využívají i konkurenti e-shopu.

“Některé popisy od dodavatelů byly navíc špatně naformátované, takže je nešlo efektivně využít při prezentaci produktů na našem e-shopu. Bohužel se odstranění tohoto problému ukázalo jako obtížný úkol, který nelze vyřešit prostřednictvím programátora. Víme, že si naši zákazníci zaslouží lepší obsah, a právě na tom jsme se rozhodli intenzivně zapracovat ve spolupráci s Xemelem a tím zlepšit celkový zážitek z nakupování na našem e-shopu.” vysvětluje Kateřina Achrer, provozní ředitelka e-shopu Popron.

Představení e-shopu

Popron je český e-shop, který na trhu působí již od roku 1990. Najdete na něm široký sortiment zboží od hudby a filmů, přes hračky, až po zboží pro kuchyň, domácnost a zahradu.

Popron je našim dlouholetým klientem. O jeho feedy se staráme od samého vzniku Xemelu. Pro Popron jsme připravovali například feedy pro Kaufland Global Marketplace, Google, Heureku nebo Alza Trade.

Identifikace potřeb a stanovení cílů

Než jsme se pustili do společné práce, vytvořili jsme pro Popron zdarma ukázku popisů na míru. Touto cestou jsme se přesvědčili, že spolupráce dává smysl oběma stranám a nic ji nebrání.  Následně jsme konzultovali konkrétní problémy a možnosti jejich řešení. Z diskuzí vzešlo několik konkrétních cílů, kterých chtěl klient dosáhnout.

První cíl –  Vygenerovat popisy pro vybrané produkty

Pro 1 881 produktů z nabídky e-shopu Popron chyběly kvalitní popisy. Šlo o produkty, kde měl e-shop k dispozici popisy od dodavatelů, které ale pro e-shop nebyly dostatečně dlouhé, takže s nimi nepracoval. V některých případech popisy chyběly úplně.

Druhý cíl – Naformátovat a přeložit stávající popisy

Nekvalitní popisy nemusí být špatné pouze obsahově. Klient čelil také problémům s vizuální podobou některých svých popisů. Konkrétně šlo o nevhodné formátování popisů pro 1 295 produktů. Některé produktové popisy byly bez mezer, nebo bylo mezi jednotlivými slovy naopak velké odsazení, jehož výsledkem bylo umístění každého slova na samostatném řádku. Tento problém nešlo programátorsky nijak řešit. Popisy navíc byly v angličtině a polštině místo v českém jazyce, protože je e-shop přejímal od zahraničních dodavatelů.

Navržené řešení a implementace

Oproti jiným zakázkám, které jsme v Xemelu v rámci produktových textů řešili, před nás Popron postavil novou výzvu –⁠ nešlo pouze o generování nových popisků, ale také formátování těch stávajících. I s tím jsme se ale bez problému poprali. Abychom dosáhli toho, co si klient přál, postupovali jsme následovně:

1. Vyladění promptů pro nové popisy a formátování popisů stávajících

Než jsme se pustili do generování nových popisů, museli jsme customizovat prompt, tak aby odrážel požadavky Popronu. Požadavky klienta ale nebyly nijak nestandardní, a tak jsme mohli využít předpřipravený prompt, který jsme navíc obohatili o další parametry.

Komunikační styl výsledných popisů by se dal popsat jako popisný s důrazem na funkce produktu a jeho parametry.

Délka popisu byla stanovena na 900 znaků.

Popron - případová studie - popisky bez textu
Ukázka AI generovaného produktového popisu od Xemelu

Pro formátování existujících avšak problematických popisů jsme vytvořili několik nových promptů, tak aby odrážely problémy, které bylo potřeba řešit. Jedním z nich byly popisy v podobě souvislého textu bez mezer. Dalším problémem bylo velké odsazení mezi slovy v některých popisech, nebo popisy v cizím jazyce. Bylo tedy potřeba jak doplnění mezer, tak odstranění odsazení a u části produktů ještě zajištění překladu do češtiny.

Popron - případová studie - bez bezer
Ukázka AI formátovaného produktového popisu od Xemelu
2. Zdroje dat pro generování produktových popisků

Abychom dosáhli optimální kvality popisů, je nezbytné poskytnout umělé inteligenci pevný základ v podobě produktových informací. Tímto způsobem eliminujeme riziko, že si bude umělá inteligence informace ”vymýšlet”. Pro účely generování popisů je tedy klíčové disponovat dostatečnými zdroji produktových informací. Čím více informací má AI k dispozici, tím kvalitnější popisy vytvoří a výsledné popisy budou odpovídat skutečným vlastnostem a charakteristikám produktů.

Klient nám poskytl dva zdroje produktových dat. Šlo o produktový feed a excelovskou tabulku.

Pro generování nových popisů jsme pracovali s daty z produktového XML feedu. Z produktového feedu jsme pro generování nových popisků použili tyto informace:

  • Název produktu
  • Kategorie produktu
  • Výrobce produktu
  • Parametry produktu

Zdrojem dat pro formátování a překlad stávajících popisů byla excelovská tabulka, která obsahovala seznam produktů s nevyhovujícími popisy, které vyžadovaly úpravu formátování a některé i překlad.

3. Realizace řešení

Celý proces probíhal tak, že jsme od e-shopu získali dva zdroje produktových dat, které jsme poslali do našeho nástroje Xemel. Ten společně s AI vygeneroval nové produktové popisy, opravil formátování u těch stávajících a cizojazyčné popisy přeložil do češtiny. Výsledné popisy Xemel jednorázově vygeneroval do souboru ve formátu XLSX. Tento soubor nám dodal sám klient a obsahoval už různé produktové informace z e-shopu. Xemel do něj pouze doplnil produktové popisy.

Výsledky

Achrer_reference“Nové popisy nám umožnily dát produkty do prodeje mnohem dříve, než by bylo možné, pokud bychom popisky psali ručně. Také se nám podařilo odlišit od konkurence,
protože u produktů, které přebíráme z dodavatelských feedů je velkou nevýhodou to, že stejné produktové popisy má řada dalších e-shopů,”
popisuje provozní ředitelka e-shopu Kateřina Achrer.

První cíl –  Vygenerovat popisy pro vybrané produkty

Podařilo se nám splnit požadavek klienta. Vygenerovali jsme nové popisky pro produkty, kde se používaly nekvalitní popisy převzaté od dodavatelů. Protože popisy od dodavatelů používá i konkurence Popronu, zvýšila se s novými a originálními popisy také konkurenceschopnost e-shopu. Celkem šlo o popisy pro 1 881 produktů.

Druhý cíl – Naformátovat a přeložit stávající popisy

U 1 295 produktů jsme opravili formátování a pro část z nich zajistili i překlad z angličtiny/polštiny do češtiny. Dokázali jsme tedy splnit i druhé přání klienta.

Náklady na popisy

Celé řešení popisů pro 3 176 produktů vyšlo klienta na 20 177 Kč (6,35 Kč za popis). Náklady na tvorbu a opravu popisů se odvíjejí od počtu produktů a konkrétních požadavků klienta, které se následně odráží v náročnosti příprav pro generování textů.

Za předpokladu, že by popisy připravoval člověk, stihl by napsat v průměru asi 4 produktové popisy za hodinu. V případě 3 176 produktů by tato manuální práce zabrala 794 hodin. Náklady na mzdu za 794 hodin práce by násobně převýšily částku 20 177 Kč, na kterou klienta vyšlo strojové generování popisů Xemelem, za využití umělé inteligence GPT-4.

Závěr

Protože Popron neměl zájem o automatizované generování produktových popisů, dle přání klienta jsme veškeré popisy z Xemelu jednorázově vygenerovali do jeho vlastního statického XLSX souboru. Pozn. Jak může automatické generování popisů do feedu vypadat, se můžete dočíst v naší druhé případové studii – Jak jsme e-shopu Grejt.sk ušetřili třičtvrtě milionu korun.

Rychlost realizace závisí především na konkrétním klientovi a na tom, zda má k dispozici zdroj/e dat ke generování popisů nebo se čeká na jejich vytvoření. Na naší straně probíhá realizace řešení pro generování popisů pro celý e-shop klidně v horizontu několika pracovních dnů.

>> ZJISTIT VÍCE O GENERÁTORU POPISŮ <<
Zaujaly vás produktové popisy od Xemelu? Chtěli byste vidět, jak mohou popisy generované za využití umělé inteligence vypadat u vašeho e-shopu? Není nic jednoduššího, než vyplnit poptávkový formulář. Nezávazně pro vás vygenerujeme bezplatnou ukázku popisů.
E-Commerce Případové studie Xemel

Newsletter

KONTAKT

+420 800 77 99 77
PO – PÁ: 8:00 – 16:00

info@trayto.com

ADRESA

trayto a.s.
Janáčkova 3277/22a
702 00 Ostrava
Ukázat na mapě